PŘI ZTRÁTĚ

Jaké má žena v ČR možnosti?

1, RCUI (revisio cavi uteri instrumentalis) neboli kyretáž je v současné době metoda první volby. Bývá lékaři doporučováná ihned, ideálně během pár dní. Jedná o malý operační výkon, při kterém je žena v krátkodobné celkové anestezii. Tento výkon se provádí buď vakuumaspirační podtlakovou kyretou nebo malou tupou Bummovou kyretou. Výkon se provádí tak, aby byla splehlivě vyprázdněna dutina děložní a současně aby nedošlo k poškození dělohy.  

Mezi nesporné výhody patří rychlé vyřešení situace. Mezi nevýhody můžeme zahrnout delší doporučený čas, kdy není vhodné pokoušet se o další těhotenství a "pocit prázdného břicha".  Mezi rizika patří možná reakce na podané léky, nadměrná krevní ztráta, možnost vzniku infekce, celková anestezie, nutnost pobytu v nemocnici, nutnost opakování zákroku, poškození funkční části děložní sliznice, poškození okolních orgánů při perforaci děložní stěny. 

2, Samovolný potrat, během kterého čekáme až se plodové vejce samo odloučí a vyjde z dělohy. Lékaři s ním nemívají tolik zkušeností a obvykle i po něm doporučují kyretáž. 

Mezi důvody, proč se rozhodnout pro vyčkávací metodu můžeme zahrnout rychlejší rekonvalescenci děložní sliznice, je výrazně šetrnějsí pro děložní sliznici a možnost dalšího těhotenství, rozvoj infekce je velmi nízký, dostatek času pro přijetí celé události, soukromí pro emoce, které ztrátu přirozeně provází, v neposlední řadě pak prostor pro rozloučení se s miminkem. Tělo produkuju stejné hormony, jako při porodu a tím pomáhá ženě přirozeně projít ztrátou.

Jako rizika se u vyčkávací metodu uvádí nadměrná krevní ztráta srovnatelná s dárcovstvím krve, vznik infekce a zadržení zbytků tkáně.  U této metody může být delší doba čekání (2 - 3 týdny), což může být pro některé ženy velmi náročné. Zároveň ztrátu provádí velmi silné menstruační bolesti. Navíc je zde stále možnost vzniku komplikací, kdy je nutné nakonec přistoupit k chirurgickému výkonu včetně další farmakologické léčby (podání antibiotik, uterotonik)

3, Medikametózní přístup, kdy je ženě podán nejprve lék Mifepriston (antiprogestin) a následně lék Misoprostol (prostaglandin). V některých případech se podává pouze druhý ze zmíněných léků. 

Mezi výhody můžeme zařadit rychlé vyřešení situace, je to metoda šetrná k děložní sliznici, vznikne prostor pro rozloučení se s miminkem, tělo vyplaví stejné hormony štěstí jako u porodu (pomáhají projít ztrátou), poskytne prostor pro prožití emocí, rychlejší rekonvalescne než v případě provedení RCUI.

Jako nevýhody je nutné uvést vyšší bolestivost, stále může dojít ke komplikacím a nutnosti chirurgického zárkorku včetně podání léku jako jsou antibiotika a uterotonika, do těla dostáváme "chemii". Mezi rizika patří možná reakce na podané léky, nadměrná krevní ztráta, infekce a zadržení zbytků tkání. 


Požádat lékaře o další kontrolu v rozsahu 1 až 2 týdny, která ukáže, zda se těhotenství opravdu přestalo vyvíjet. Tento postup je vhodný ve chvíli, kdy je těhotenství staré maximálně 8 až 9 týdnů. Přirozený potrat je s ohledem na zdraví ženy vhodné zvážit jako možnost první volby. Výhody vyčkávání na samovolný potrat. 


.