• PÁR SLOV O NÁS

Jsme dvě kolegyně porodní asistentky a zároveň kamarádky, které sdílejí podobný přístup k péči o ženu během těhotenství, porodu a šestinedělí. Současně jsme mámy celkem 5 dětí a právě zkušenosti s péčí o těhotné, rodící a šestinedělky v českém systému porodnictví nás přivedly nejprve k doprovázení blízkých kamarádek a známých k jejich porodům, a následně také ke studiu bakalářského oboru Porodní asistence na vysoké škole.

Dříve jsme se vzájemně zastupovaly, nicméně Kristýna v tuto chvíli nemá z rodinných důvodů možnost doprovázet, neboť v současné době je zaměstnána na Psychiatrické klinice VFN.

Bára má velké zkušenosti s používáním tradičního mexického reboza a skvěle se orientuje v oblasti práva v souvislosti s porodem a hospitalizací, neváhá se za své klientky postavit. Má bohaté zkušenosti s aromaterapií. Pokud budete chtít, může Vám namíchat Bachovy květové esence. Věnuje se  zpracování placenty po porodu a samozřejmě vaginální napářce v těhotenství i za porodu.  Je zároveň laktační poradkyní "Přirozeného kojení". Provádí ženy prenatální ztrátou

Z našich zkušeností se ukazuje jako zásadní komplexní a kontinuální péče 1 osoby, která rodinu provází celým obdobím těhotenství, porodu i šestinedělí. Klademe si za cíl, aby rodiny, které do nás vloží svoji důvěru, měly dostatek relevantních informací, znali svá práva a mohli tak následně činit informovaná rozhodnutí o přijímané péči a případných intervencích v průběhu těhotenství i samotného porodu.  Základní filozofií naší práce je respekt k právu ženy rozhodovat o svém těla zcela svobodně.  

Díky kontinuální péči, která v ideálním případě trvá i mnoho měsíců, známe historii, osobní anamnézu a přání ženy. To nám pomáhá, abychom u porodu byly pro partnery zdrojem klidu a bezpečí, hlídaly ženě její prostor. Díky zdravotnickému vzdělání jsme schopny vysvětlit detaily nabízené péče, společně s jejich přínosy a riziky, a zároveň nabídnout možné alternativy. Tento přístup nám pomáhá po celou dobu udržet rodičovské kompetence v rukách páru, což vnímáme jako velmi důležitý předpoklad pro pokojné prožití šestinedělí, a zároveň jako prevenci vzniku poporodních psychických obtíží. Nebojíme se zastat rodičů v případě, kdy vidíme, že ze strany zdravotnického personálu není dodržováno dříve vyslovené přání rodičky a dochází k nadměrným a nekonzultovaným zásahům do porodního děje.